Genvägar för att nå nya marknader med ditt företag

Om du driver en framgångsrik verksamhet med aspirationer att växa kommer du förr eller senare nå punkten där du har vuxit och expanderat så mycket som hemmamarknaden tillåter. Samtidigt som det är absolut nödvändigt att kunna nå nya marknader kan det också innebära stora risker och utmaningar. En misslyckad etablering på en ny marknad kan bli en dyr och tidskrävande historia.

Samtidigt som man måste vara villig att satsa hårt när man ska in på en ny marknad finns det många smarta genvägar man kan ta för att både hålla kostnaderna nere och undvika många fallgropar. Några sådana genvägar ditt företag kan dra nytta av är:

1.    Digital marknadsföring

Att starta nya marknadsföringskampanjer i ett helt nytt land är både dyrt och tidskrävande. Att ta upp kampen mot etablerade konkurrenter på bortaplan är verkligen inte det lättaste. Företag som följt med i tiden och vet hur man skapar virala kampanjer med hjälp av digital marknadsföring har här chansen att ta en riktig genväg. Digital marknadsföring via sociala medier, YouTube och annonsering i sökmotorer kostar ofta en bråkdel av vad mer traditionell marknadsföring och kan hjälpa till att etablera ditt varumärke på ett sätt som konsumenterna minns på kort tid.

2.    Översätt ditt budskap

Givetvis bör du när du etablerar dig i ett nytt land se till att kontakta en översättningsbyrå för att få allt ditt marknadsföringsmaterial översatt till det lokala språket. Men för att lyckas ta sig in på en helt ny marknad räcker det inte bara med att översätta reklam och budskap. Man måste med hjälp av översättare som också känner den lokala kulturen översätta hela sin identitet och varumärke. Det gör att man bör vara beredd att betala de översättningsbyrå priser som krävs för att jobba med de rätta översättarna.

3.    Lär känna marknaden

Det låter kanske inte som en genväg, men faktum är att många företag missar att ta reda på allt de man bör veta innan man tar sig in på en ny marknad. Att vara införstådd med den lokala kulturen, lokala konkurrenter och konsumenters köpmönster är ett absolut måste. Detta tillsammans med en gedigen kännedom om lokal lagstiftning ger en bästa chans att undvika många av de fallgropar som man annars riskerar att trilla i. Därför bör man redan i tidigt skede när man kikar på en ny marknad inleda ett samarbete med en expert på det lokala affärsklimatet. På detta vis undviker man att bara stirra sig blind på siffror och rapporter och kan verkligen bilda sig en uppfattning om hur man bäst ska ta sig in på den nya marknaden.

Det är bara några av de genvägar man kan ta för att ge sig själv bästa chansen till att lyckas på sin nya marknad.