Lego education

Utbildning är något som är extremt viktigt för att samhället ska utvecklas. Naturvetenskap har i detta sammanhang en särställning som den absolut viktigaste delen av forskning och vetenskap. Detta beror på att det är genom kunskap om naturen som vi människor funnit vår plats som den främsta av alla arter och det är genom kunskap om naturen som vi lever allt bekvämare och längre liv.

 

För att denna positiva utbildning ska kunna fortsätta behövs det ett system för utbildning inom naturvetenskap som går från de allra första åren i ett barns liv hela vägen upp till universitetsnivån.

Vikten av utbildning i vetenskap

Att fullständigt förstå naturvetenskap är förstås omöjligt men den fundamentala delen av naturvetenskap är logik. Det är nämligen så att naturen är logiskt utbyggd och det går därför att räkna på atomer och molekyler samt hur dessa förhåller sig till varandra. Mycket forskning har gjorts på detta och det går därför att vara sysselsatt ganska länge inom vetenskap innan man har möjligheten att tillföra något nytt, faktum är att det faktiskt är ganska få personer som får äran att tillföra något nytt.

Hur kan barn få hjälp med att lära sig om naturvetenskap

För att kunna skola framtida generationer inom vetenskap krävs att det finns mycket bra verktyg som kan skapa det intresse och den motivation som krävs tillsammans med den uppenbara pedagogiken. Lego education är ett sådant verktyg och det har utformats av experter på pedagogik i samröre med forskare inom naturvetenskap.

Sammanfattning – Lego education

För att vi människor ska kunna leva de långa och mycket bekväma liv vi lever så är naturvetenskap ett måste. Det är naturvetenskapen som gett oss den kunskap som vi behöver för att sköta det moderna samhället och får vi inte mer av den kunskapen så kommer det moderna samhället inte att fortsätta moderniseras på det sätt som vi önskar.