Genvägar till ett trivsamt hem

Hårdrocksgruppen Metallica sjöng en gång ”where I lay my head is home”. Men de flesta av oss önskar att ha en fast bas som vi kallar hem. Och man vill att ens hem verkligen skall kännas hemma. Det skall vara en slags fristad där man känner sig trygg, och man skall trivas när man är hemma. Hur ett hem är inrett avspeglar oftast personligheten hos dem som bor där. Om man har inrett sitt hem i en modern minimalistisk stil, så kan det dock ibland vara svårt att finna den balans som gör att hemmet känns personligt. Om man skall trivas i sitt hem, så är det en fördel om det känns personligt och hemligt. Hemmet bör vara anpassat till ens livsstil och vanor, samtidigt som det har ett visst önskat uttryck. Här följer ett par genvägar till att skapa personlig trivsel där hemma – även för dem som har ett minimalistiskt inrättat hem.

Välj originalkonst med personligt uttryck

Originalkonst ger som regel ett smakfullt och genomtänkt uttryck, nästan oavsett vilken smak man har. Just ens smak ger ett personligt uttryck. Med originalkonst menas här målningar eller annan konst som kommer direkt ifrån en konstnär, istället för från ett tryckeri eller en fabrik. Nackdelen med originalkonst, är att den ofta är relativ dyr, om man önskar att den skall ha god kvalitet. Men det finns genvägar, exempelvis kan man finna originella oljemålningar med god kvalitet, och till priser där de flesta kan vara med, hos galleriet MyNew art. De erbjuder såväl moderna abstrakta motiv, som klassiska temamotiv till sina tavlor.

Se till att du har gröna växter alternativt blomster i hemmet

Vi människor är egentligen inte skapta till att bo i fyrkantiga betongklossar eller murade villor. Vi är skapta till att bo och vistas i naturen, och därför trivs som regel bäst när vi har naturen i vår närhet.  Därför är en av genvägarna till att skapa trivsel, det att se till att ha många växter i hemmet. Levande blomster och grönt är dessutom bra för ditt inneklimat. Genom att planta dessa plantor i smakfulla krukor som passar in i den stil man valt i hemmet, så ser man dessutom till att de inte ödelägger det helhetsintryck man önskat i sin inredning.